Algemene Verkoopvoorwaarden 2024

Camping Sunêlia La Presqu'île 

Geldigheid van de tarieven
De geldende algemene verkoopvoorwaarden worden door de klant aanvaard, na validatie door deze laatste, op het moment van de reservering, door het aankruisen van het vakje "Ik aanvaard de AV".
De prijzen vermeld op www.campinglapresquile.com of op onze folders zijn geldig en zijn inclusief BTW. De toegepaste BTW is die welke momenteel van kracht is in Frankrijk, nl. een tarief van 10 %. 
De reserveringskosten en de toeristenbelasting/ecotax zijn niet inbegrepen in de prijs van het verblijf. De toeristenbelasting/ecotax dient ter plaatse, bij aankomst, te worden betaald. Het tarief is €2,10 per persoon per nacht vanaf 8 jaar en ouder en €1,20 van 0 tot en met 7 jaar.
Lopende promoties kunnen niet worden gecombineerd met die van de ACSI- of ANWB-kaart.
 
De voorwaarden van de schikking
 
De reserveringsoptie is geldig gedurende 5 dagen, gedurende welke periode de reservering moet worden gemaakt op de website onder de rubriek "Reserveren". Zonder bevestiging van u binnen 5 dagen na uw telefoontje, vervalt de optie.
Alle vaste reserveringen moeten vergezeld gaan van een aanbetaling van 50% van de totale kosten van het verblijf, plus €19 reserveringskosten en eventuele opties.
Na ontvangst van uw aanbetaling ontvangt u een bevestigingsemail met een overzicht van het totale bedrag van uw verblijf, exclusief toeristenbelasting.
 
De reservering is strikt persoonlijk en kan niet worden doorgegeven zonder ons voorafgaande akkoord. 
Het saldo van het verblijf moet 40 dagen voor aankomst zijn voldaan. De geaccepteerde betalingswiijze is via creditcard of overschrijving.
Een vervroegd vertrek of een verlate aankomst geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling, het totale bedrag van het verblijf blijft verschuldigd. 
Het etablissement weigert de toegang aan gezinnen die met een groter aantal personen aankomen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie (met inbegrip van baby's en kinderen).
Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden niet toegelaten.
Alleen geregistreerde personen mogen de hen toegewezen accommodatie of staanplaats bewonen. Iedereen die geen geregistreerde persoon is, wordt als bezoeker beschouwd en moet bij de receptie worden geregistreerd.
De huurder is verplicht zich te houden aan het campingreglement (opgehangen bij de receptie). In geval van niet-naleving heeft de directie het recht de huurder van de camping te weren.
 
Verhuuraccommodatie
 
- de maximale capaciteit per accommodatie hangt af van het gehuurde type (baby's en kinderen zijn inbegrepen in de aangegeven capaciteit)
- Parkeerplaats voor 1 auto (die voor de accommodatie geparkeerd moet worden)
- Toegang tot animatie, diensten en faciliteiten
- Onze accommodatie is volledig uitgerust met keukengerei, serviesgoed, meubilair, dekens en kussens.
- Beddengoed wordt niet verstrekt, maar kan op afspraak bij de receptie worden gehuurd. Behalve in de categorie luxe, daar is het beddengoed al inbegrepen.
- Mogelijkheid tot het huren van een Babykit : babybed, -bad en kinderstoel tegen extra kosten
- Extra voorzieningen (kleine tenten) zijn toegestaan, tegen betaling van een toeslag en met toestemming van de directive.
 
De huurperiodes zijn vanaf 2 nachten in het laagseizoen. In het hoogseizoen zijn de aankomst en vertrekdagen op zaterdag, zondag en woensdag.
De aankomsttijd van de verhuuraccommodaties is vanaf 17.00 uur.
Bij aankomst wordt er een borg gevraagd via een reservering op uw creditcard (dit wordt niet afgeboekt en bij vertrek al alles in orde is weer geannuelleerd). Deze contrôle wordt binnen 24 uur na vertrek uitgevoerd.
Het vertrek is ten laatste om 10 uur. Bij vertrek dient de sleutel te worden ingeleverd bij de receptie.
 
Het schoonmaken van de huurwoning moet door de huurder worden gedaan vlak voor zijn vertrek.
Indien het chalet niet in een geschikte staat van netheid wordt teruggegeven, zal de schoonmaakoptie aan u worden doorbelast, volgens het geldende tarief.
 
Kampeerplaatsen
Het basispakket omvat :
- 2 personen
- De plaats voor : de tent, caravan of camper
- Parkeerplaats voor 1 auto (die op de kampeerplaats geparkeerd moet worden)
- Toegang tot sanitaire voorzieningen en afvoer van afvalwater
- Toegang tot animatie, diensten en faciliteiten
 
Maximaal 6 personen zijn toegestaan op het veld
 
Maximale capaciteiten per locatie :
- 3 tenten + 1 auto of 
- 1 caravan en 1 kleine tent + 1 auto of
- 1 camper en 1 kleine tent 
 
U krijgt een kampeerplaats toegewezen, afhankelijk van de categorie die u hebt gekozen en onze beschikbaarheid.
Tijdens uw verblijf is het niet mogelijk van staanplaats te veranderen, behalve in uitzonderlijke gevallen en met instemming van de directie.
Op de dag van uw vertrek moeten de staanplaatsen uiterlijk om 12.00 uur vrijgemaakt zijn. Als de tijd wordt overschreden, wordt een extra nacht in rekening gebracht. Uw standplaats moet schoon en vrij van afval worden achtergelaten.
De stroomsterkte van de elektrische aansluitingen bedraagt 6 ampère (1320 watt) en 10 ampères ( 2200 watt) voor de  XL standplaatsen. Gasten maken met hun eigen apparatuur verbinding met de aansluitinskast. Europese adapters zijn verkrijgbaar bij de receptie.
 
Huisdieren
 
Huisdieren zijn toegestaan op de camping. Zij moeten aangelijnd zijn en hun up-to-date vaccinatiebewijs en tatoeage kunnen tonen. U bent verantwoordelijk voor het oprapen van hun uitwerpselen. Dieren zijn niet toegestaan op het grasgedeelte van het strand.
 - In accommodaties, waar ze worden geaccepteerd, is slechts één hond per huurwoning toegestaan. Zij mogen niet in het beddengoed slapen en mogen geen schade toebrengen aan eigendommen.
Dieren mogen niet ALLEEN in de accommodatie worden achtergelaten.
- Op staanplaatsen worden zij aanvaard door een supplement te betalen bij de reservering (zie "Opties")
Honden van de 1e en 2e categorie zijn formeel verboden op de camping.
 
Annulering van uw verblijf zonder annuleringsgarantie
 
Elke annulering van een reservering moet schriftelijk (aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail) aan de camping worden meegedeeld. U zult gevraagd worden om een bewijs van uw reservering.
Annulering door de klant zal leiden tot variabele kosten, afhankelijk van de datum van annulering:
 - Annulering meer dan 60 dagen voor de aanvang van het verblijf : Terugbetaling van de aanbetaling, verminderd met de reserveringskosten (€19)
- Annulering tussen 60 en 15 dagen voor de aanvang van het verblijf : Het volledige bedrag van de aanbetaling zal in rekening worden gebracht
- Annulering minder dan 15 dagen voor het begin van het verblijf: Het volledige bedrag van het verblijf zal in rekening worden gebracht. Er zal u altijd uitstel van het verblijf worden aangeboden, afhankelijk van de beschikbaarheid. In geval van weigering door de klant, zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing
De camping kan u onder bepaalde voorwaarden een aanvullende garantie bieden voor terugbetaling van het bedrag van uw verblijf in geval van annulering.
 
Annuleringsgarantie
Deze garantie (4% van het totaalbedrag van uw verblijf) gaat in op het moment van ondertekening van het huurcontract en vervalt om middernacht op de dag vóór de eerste dag van uw verblijf. Onder voorbehoud van het nakomen van de contractuele verplichtingen, biedt deze garantie u de mogelijkheid om de terugbetaling van de betaalde bedragen te verkrijgen (reserveringskosten en het bedrag van de annuleringsgarantie in mindering gebracht), als uw verblijf wordt geannuleerd in de volgende gevallen volgens de exhaustieve lijst hieronder:
 
Ernstige ziekte, persoonlijk letsel of overlijden van :
·       U, uw wettige of feitelijke echtgeno(o)t(e), uw bloedverwanten in opgaande of in neergaande lijn, uw voogd
·       Uw broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoonzoons, schoondochters, schoonvaders, schoonmoeders
 
Onder ernstige ziekte of ernstig lichamelijk letsel wordt verstaan elke tijdelijke of permanente aantasting van uw lichamelijke integriteit, vastgesteld door een arts en die de stopzetting van elke beroeps- of andere activiteit met zich meebrengt.
 
Zwangerschapscomplicaties
 
Ernstige schade
die uw aanwezigheid vereisen op de dag van uw geplande vertrek en die het gevolg zijn van diefstal, brand, waterschade of natuurelementen die uw hoofdverblijfplaats of uw bedrijfsruimten voor meer dan 50% vernielen (attest van de verzekeraar voor te leggen).
 
Economisch ontslag
uzelf of uw echtgeno(o)t(e), op voorwaarde dat de procedure niet is ingeleid vóór de boeking van het verblijf.
 
Weigering of wijziging van verlof
Weigering of wijziging van verlof na een verzoek van uw werkgever.
 
Covid-19
Gratis annulering en terugbetaling tot de dag van aankomst in de volgende gevallen:
·       De cliënt of een lid van de groep is positief of bij Covid op het moment van aanvang van het verblijf (hierbij vragen wij u ons een positieve testuitslag te overhandigen)
 
·       De zogenaamde "massarisico"-redenen zijn uitgesloten (algemene quarantaine en isolatie, noodtoestand op het gebied van gezondheid, sluiting van grenzen, administratieve sluiting van de camping, weigering van toegang tot het land van bestemming bij afwezigheid van vaccinatie en in het geval dat het land van bestemming reeds een vaccinatie heeft opgelegd op het ogenblik van de boeking van het verblijf)
 
·       Al deze redenen voor opzegging moeten worden meegedeeld per aangetekende brief, vergezeld van alle nodige documenten tot staving van de feiten (deskundigenverslag, politierapport, dagvaarding, medisch attest of overlijdensattest, schrijven van de werkgever, ...) zodra zij zich voordoen en uiterlijk binnen 3 werkdagen na het schadegeval of de gebeurtenis.
 
Zogenaamde "comfort"-redenen (b.v. weersomstandigheden) zijn niet toelaatbaar.
 
Verantwoordelijkheden
Camping La Presqu’ile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel, onregelmatigheden, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen of bagage.
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt een verzekering af te sluiten ter dekking van eventuele ongevallen of incidenten die uit wettelijke aansprakelijkheid kunnen voortvloeien.
 
Beeldrechten
Tijdens uw verblijf op onze camping kunt u gefotografeerd of gefilmd worden voor het ontwerp en de productie van onze reclamefolders, onze website en divers promotiemateriaal waaronder Facebook.
Deze vergunning wordt gratis verleend, voor alle landen en voor een periode van 5 jaar, tenzij u de receptie bij aankomst schriftelijk meedeelt dat u zich tegen deze praktijk verzet.
 
Bemiddelaar
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 1612-1 van de consumentenwet heeft elke kampeerder het recht zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil met de kampeerder.
 
De contactgegevens van de ombudsman voor de consument, waarmee de klant contact kan opnemen, zijn de volgende:
- NAAM: CM2C
- Ingeschreven via internet door het daartoe bestemde formulier in te vullen:
https://cm2c.net/contact.php
- Ingezonden per post: CM2C 14 rue Saint Jean - 75017 Paris
- Telefoon: +0033 (0)6.09.20.48.86.
 
In geval van moeilijkheden die ontstaan bij de uitvoering van dit reglement, van het huurcontract of ten gevolge van de opzegging ervan om welke reden dan ook, en indien geen minnelijke schikking een einde kan maken aan het geschil, zijn alleen de rechtbanken bevoegd.
 
Verdere Informatie
Voor verdere informatie staat de reserveringsafdeling van de camping tot uw beschikking.

Camping Sunêlia La Presqu'île****

32 chemin du Roustou
05230 PRUNIERES
+ 33 (0)4.92.50.62.63
reservation@campinglapresquile.com